TIN TỨC

Cập nhật tiến độ Dự án Khách sạn JW Marriott & Paramount tại Florida tháng 5/2019

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Khách sạn JW Marriott & Paramount tại Florida tháng 5/2019.

Xem tiếp

235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam từ tháng 10-2018 đến tháng 2-2019

Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 02/2019, đã có tổng cộng 235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 visa hạn mức dành cho Việt Nam trong năm tài chính 2019 (năm tài chính 2019 của Mỹ được tính bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/09/2019)

Xem tiếp

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 12/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 12/2018.

Xem tiếp

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018.

Xem tiếp

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 8/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 8/2018.

Xem tiếp