Vào lúc 10:59:08, 09/01/2017

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà Đầu tư Việt Nam Báo cáo tiến độ các dự án EB-5 tại New York tháng 12/2016.

DỰ ÁN LIBERTY GARDEN I
Image title

DỰ ÁN LIBERTY GARDEN II
Image title

DỰ ÁN LIBERTY GARDEN III (WALL STREET TOWER)Image title

Image title