Vào lúc 10:44:33, 05/05/2017

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa công bố số liệu visa định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 được phát hành trong năm tài chính 2016 vừa qua. Số lượng visa diện đầu tư EB-5 ngày càng gia tăng đặc biệt là sự phân bổ đầu tư 500.000 USD vào khu vực khuyến khích tạo việc làm TEA (Targeted Employment Area). 

Hàn Quốc và Brazil đạt hơn 150 visa diện đầu tư EB-5 trong năm tài chính 2016 (vượt hơn năm tài chính 2015) và 5 quốc gia mới được đưa vào danh sách những nước có hơn 20 visa: Đức, Argentina, Colombia, Singapore và Ý. 

Riêng Việt Nam, số lượng visa định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 gia tăng từ 121 visa (năm 2014) lên 280 visa (năm 2015) và 334 visa (năm 2016), chiếm tỷ trọng 3.4%, vươn lên đứng vị trí thứ 2 sau Trung Quốc.

Bảng thống kê số liệu visa định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 các nước năm 2016

Image title

Bảng thống kê số liệu visa định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 các nước năm 2015

Image title

Bảng thống kê số liệu visa định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 các nước năm 2014

Image title