Vào lúc 07:25:28, 14/01/2017

GOVISA trân trọng kính gửi đến Quý Nhà đầu tư Thống kê số liệu hồ sơ của các Nhà đầu tư EB-5 trên thế giới qua các năm như sau:

1. Bảng Thống kê tình trạng xét duyệt đơn I-526 từ 2008 - 2016 của Sở di trú Mỹ (USCIS)

Image title2. Bảng Thống kê tình trạng xét duyệt đơn I-829 từ 2008 - 2016 của Sở di trú Mỹ (USCIS)

Image title

3. Biểu đồ thống kê tình trạng xét duyệt đơn I-526 và đơn I-829 từ 2013 - 2016 của Sở di trú Mỹ (USCIS)

Image title

Trong quý 4/2016 đã có một sự gia tăng đáng kể lượng đơn I-526 với 5.509 biên nhận hồ sơ đã nộp vào Sở di trú Mỹ USCIS), tăng 264% so với quý 3/2016. Tuy nhiên, vẫn thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong đó, 2.851 đơn I-526 được chấp thuận, cao thứ hai trong lịch sử chương trình EB-5. 
Tỷ lệ chấp thuận I-526 trong quý 4/2016 tăng vượt 90%, tỷ lệ tăng đáng kể so với 3 quý đầu năm.
Tính đến quý 4 có tổng cộng 20.804 hồ sơ đang chờ xét duyệt, tăng 7% so với quý trước và gần gấp 3 lần tổng số hồ sơ năm 2013.

Image title

Quý 4/2016 có 903 đơn I-829 được nộp, tăng 81% so với cùng kì năm trước. Trong đó, có 219 đơn I-829 được chấp thuận. Điều này cho thấy, lượng đơn chấp thuận giảm 28,4% so với quý 3/2016, và vẫn đang tiếp tục giảm kể từ quý 1/2017.

4. Biểu đồ thống kê tình trạng xét duyệt đơn I-526 và đơn I-829 từ 2013 - 2016 theo năm và theo quý của Sở di trú Mỹ (USCIS)

Image title

Image title

Image title