Vào lúc 22:21:09, 31/12/2015

BỘ DI TRÚ MỸ RÚT NGẮN THỜI GIAN XÉT DUYỆT ĐƠN I-526 VÀ I-829 CHO CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN ĐẦU TƯ EB-5
Image titleVào ngày 22/12/2015, Bộ di trú Mỹ đã rút ngắn thời gian xét duyệt hồ sơ cho chương trình định cư Mỹ diện đầu tư diện EB-5 cụ thể như sau:
Thời gian xét duyệt đơn I-526 (thẻ xanh có điều kiện 2 năm): 12,8 tháng
Thời gian xét duyệt đơn I-829 (thẻ xanh vĩnh viễn):15,8 tháng