Vào lúc 01:34:39, 06/02/2016

CÁC BƯỚC CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN ĐẦU TƯ EB-5

Các Nhà đầu tư EB-5 phải trải qua 4 bước đầy đủ để trở thành Thường trú nhân & định cư Mỹ thông qua chương trình định cư Mỹ diện đầu tư EB-5. Khi đã hoàn thành 4 bước này, Nhà đầu tư EB-5 cùng với vợ/chồng & con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi sẽ trở thành Thường trú nhân Mỹ. Sau đó, Nhà đầu tư EB-5 và tất cả các thành viên trong gia đình có thể định cư Mỹ & xin nhập quốc tịch Mỹ sau 5 năm thường trú tại Mỹ.
Image title

Bước 1: Tìm kiếm dự án EB-5 an toàn nhất
Bước mở đầu là Nhà đầu tư EB-5 tìm một dự án EB-5 kinh doanh thích hợp để nhận khoản đầu tư của mình. Các dự án EB-5 thường được thực hiện trong các doanh nghiệp thương mại mới hoặc các Trung tâm Vùng (Regional Center). GOVISA sẽ sát cánh cùng Nhà đầu tư EB-5 lựa chọn dự án EB-5 thích hợp & an toàn nhất cho Nhà đầu tư EB-5. Nhà đầu tư cần đảm bảo rằng có thể đáp ứng các yêu cầu về thu nhập để có thể thực hiện các bước tiếp theo của quy trình xin visa định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5.

Bước 2: Vốn đầu tư EB-5 và nộp đơn I-526
Bước thứ 2 của quy trình xin visa EB-5 là Nhà đầu tư sẽ nộp một khoản vốn bắt buộc vào dự án EB-5 mà họ đã chọn. Việc này thường có sự trợ giúp của Luật sư Di trú để đảm bảo rằng khoản tiền 500.000 USD hoặc 1000.000 USD đã được đầu tư hoặc sắp được đầu tư vào dự án EB-5. Tiền đầu tư EB-5 này thường được chuyển thành một tài khoản ghi số. Sau đó Luật sư Di trú cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc về khoản đầu tư này bằng cách nộp đơn I-526 lên Bộ Di trú Mỹ (USCIS). Sau 12 - 14 tháng, Bộ Di trú Mỹ (USCIS) sẽ thông báo cho Nhà đầu tư biết đơn I-526 của mình có được chấp thuận hay không. 

Bước 3: Thường trú có điều kiện trong 2 năm
Bước thứ 3 của quy trình xin visa EB-5 là Nhà đầu tư trở thành Thường trú nhân có điều kiện tại Mỹ trong 2 năm, vì thế bạn có thể vận hành khoản đầu tư của mình trong dự án EB-5. Các Nhà đầu tư có đủ tư cách để trở thành Thường trú nhân của Mỹ sau khi đơn I-526 được Bộ Di trú Mỹ (USCIS) chấp thuận. Nhà đầu tư có thể trở thành Thường trú nhân Mỹ bằng 1 trong 2 cách. Nếu Nhà đầu tư EB-5 đã có tình trạng hợp pháp tại Mỹ, thì bạn có thể nộp đơn I-485 để thay đổi tình trạng thành Thường trú nhân có điều kiện. Nếu chưa có tình trạng tại Mỹ, thì bạn cần nộp đơn DS-260 cho Trung tâm Thị thực quốc gia để được cấp visa định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5. Sau đó, Nhà đầu tư sẽ trải qua buổi phỏng vấn tại Lãnh sự quán Mỹ ở nước sở tại. Cả hai cách này sẽ được trợ giúp bởi GOVISA và visa định cư Mỹ được cấp thời hạn 6 đến 12 tháng.

Bước 4: Thường trú không điều kiện và Đơn I-829
Bước cuối cùng trong quy trình xin visa EB-5 là Nhà đầu tư trở thành Thường trú nhân không điều kiện bằng cách hủy bỏ tình trạng có điều kiện trong 2 năm của mình. Đơn I-829 (đơn xin xoá bỏ điều kiện) cần được nộp cho Bộ Di trú Mỹ trong vòng 90 ngày trước ngày tròn 2 năm nhận được thị Thẻ xanh có điều kiện. Đơn này chứng minh rằng Nhà đầu tư đã đáp ứng tất cả các điều kiện của chương trình định cư Mỹ theo diện đầu tư EB-5. Bộ Di trú Mỹ (USCIS) thường cấp Thẻ xanh vĩnh viễn sau 6 đến 8 tháng sau khi đơn I-829 được phê duyệt. Nhà đầu tư EB-5 cùng vợ/chồng và con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi có thể sống và làm việc vĩnh viễn trên nước Mỹ và có cơ hội trở thành công dân Mỹ sau 5 năm thường trú.

Xin vui lòng liên hệ Công ty GOVISA để được tư vấn cụ thể về trường hợp của gia đình bạn. Hotline 0933 815 968