Vào lúc 08:47:13, 12/01/2017

Bộ An ninh Nội địa (DHS) đã ban hành một thông báo về đề xuất Dự luật sẽ được công bố vào ngày 13/1/2017 nhằm sửa đổi các quy định liên quan đến Chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5. Mục đích của việc sửa đổi được đề xuất nhằm hiện đại hóa Chương trình EB-5. DHS sẽ chấp nhận ý kiến trong vòng 90 ngày, và cần ra quyết định trễ nhất là ngày 11/4/2017 trước khi chấm dứt bộ luật cũ vào ngày 28/4/2017.

Image title

Thông báo về việc soạn điều lệ dự kiến (NPRM) đề xuất một số sửa đổi mà rất nhiều sẽ thay đổi chương trình EB-5. Một bản tóm tắt các quy định chủ yếu được cung cấp dưới đây:

- Tăng mức phí đầu tư tối thiểu: Tăng mức phí đầu tư tối thiểu cho khu vực việc làm cao từ 1 triệu USD lên 1,8 triệu USD (tăng 80%); Tăng mức phí đầu tư tối thiểu cho khu vực việc làm mục tiêu (TEA) từ 500.000 USD lên 1,3 triệu USD (tăng 160%)

- Định nghĩa khu vực việc làm mục tiêu (TEA): DHS đề xuất cho phép bất kì thành phố hay thị trấn nào có số dân 20.000 người và tỷ lệ thất nghiệp trung bình trong khu vực chiếm 150% tỷ lệ thất nghiệp trung bình toàn quốc thì sẽ được xem là đủ điều kiện để trở thành khu vực việc làm mục tiêu (TEA). DHS cũng đề xuất loại bỏ khả năng một bang chỉ định nằm trong khu vực địa lý và chính trị được xem là khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao, mà thay vào đó DHS sẽ trực tiếp chỉ định dựa trên các tiêu chuẩn chưa được xác định.

- Duy trì ngày ưu tiên: DHS đề xuất cho phép đương đơn diện EB-5 đang trong giai đoạn đầu tư có thể khiếu kiện để duy trì ngày ưu tiên. Điều này sẽ cho phép các Nhà đầu tư EB-5 giữ vị trí của mình trong ngày ưu tiên, trong trường hợp không phải do lỗi của mình mà từ phía Trung tâm Vùng, Dự án,…

- Loại bỏ tình trạng thẻ xanh có điều kiện để xin thường trú nhân vĩnh viễn (I-829): DHS đề xuất rằng các thành viên thừa hưởng trong gia đình mà không được bao gồm trong đơn I-829 để loại bỏ tình trạng có điều kiện bởi đương đơn chính thì phải nộp riêng đơn I-829 của bạn. DHS cũng đang đề xuất cần linh hoạt hơn trong việc phỏng vấn đơn I-829, đó là có thể yêu cầu phỏng vấn tại nơi mà Nhà đầu tư đang cư trú. Đồng thời cho phép đương đơn linh hoạt của địa điểm phỏng vấn ở giai đoạn I-829.

Dự luật trên đã mang lại rất nhiều sự ngạc nhiên và chắc chắc nhận không ít sự phản đối từ cộng đồng đầu tư EB-5. Đây chắc chắn xuất phát từ một số ý kiến, áp lực chính trị, hành động lập pháp của Quốc Hội. Nhiều cơ quan, văn phòng luật và các nhà chức trách ủng hộ chương trình EB-5 đã cùng kết hợp và sẽ làm việc cùng nhau để chống lại sự gia tăng đáng kể về việc tang khoản đầu tư được nêu trên.