Vào lúc 14:13:47, 05/12/2016

Chương trình Định cư Mỹ diện đầu tư EB-5 với mức đầu tư 500.000 USD thông qua Trung tâm Vùng tiếp tục được gia hạn đến ngày 28/04/2017. Hạ viện đã thông qua Nghị quyết Tiếp tục gia hạn ngắn chương trình EB-5. Sau khi ban hành, Nghị quyết mở rộng chương trình Đầu tư định cư thông qua Trung tâm Vùng được tiếp tục gia hạn đến ngày 28/04/2017. Thượng viện Mỹ cũng dự kiến sẽ thông qua dự luật, theo đó sẽ trình lên các cải cách lập pháp chương trình EB-5 cho ban quản trị của Trump và Quốc Hội Mỹ khóa 115.
Image title

Theo nhận định của nhiều chuyên gia trong ngành, khả năng đây là lần gia hạn cuối cùng của chương trình EB-5 là hơn 90%. Mặc dù vậy, cho đến thời điểm này, nhiều Nhà đầu tư đã không còn chú ý đến việc chương trình có gia hạn hay không và họ sẵn sàng chi trả số tiền cao hơn nếu thực sự muốn tham gia chương trình. 

Chúng tôi vẫn chưa dự đoán được chính quyền mới của Tổng Thống Trump sẽ có những động thái gì với những kiến nghị này. Tuần này, Tổng Thống đắc cử Trump đã bổ nhiệm Tướng Hải Quân về hưu làm Bộ Trưởng An Ninh Nội Địa và chúng tôi vẫn đang đợi người được bổ nhiệm làm Giám đốc mới của Bộ Di trú Mỹ (USCIS). Mặc dù vẫn chưa có thông tin cụ thể, Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) nhấn mạnh rằng những điều chỉnh pháp lý sẽ được đệ trình để hiện đại hóa chương trình EB-5. Những quy định cập nhật sẽ bao gồm các lĩnh vực sau: giữ lại ngày ưu tiên, tăng mức đầu tư cần thiết, sửa đổi yêu cầu về Khu vực việc làm mục tiêu, làm rõ về Trung Tâm Vùng Chỉ Định và những yêu cầu tiếp tục tham gia chương trình, định nghĩa các cơ sở để giải thể Trung tâm Vùng.