Vào lúc 21:16:28, 17/12/2015

CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ EB-5 ĐƯỢC GIA HẠN ĐẾN NGÀY 30/09/2016

Ngày 15/12/2015, một ngày trước khi chương trình định cư EB-5 hết hạn theo dự định (ngày 16/12/2015), lãnh đạo của Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện nghị định gia hạn chương trình EB-5 đến 30/09/2016. Lần gia hạn này được xem là “sạch” vì chương trình sẽ không có sự thay đổi như gia tăng mức đầu tư tối thiểu, định nghĩa của những khu vực mục tiêu tạo việc làm, hoặc những cải cách khác. Tất cả những hồ sơ I-924, I-526, và I-829 sẽ được tiếp tục nhận, xử lý, và phán quyết như thường lệ cho đến khi một bản dư luật mới được phát, hoặc cho đến ngày kết thúc của gia hạn của chương trình 30/09/2016.
Image titleLiện Hiệp Đầu Tư EB-5 (The EB-5 Investment Coalition hoặc là “EB-5IC”), cùng với sự hỗ trợ của những thành viên chủ chốt trong lĩnh vực, đã làm việc không mệt mỏi để biện giải cho chương trình và định kiến những biện pháp cải cách có lợi ích cho lĩnh vực định cư Mỹ diện đầu tư EB-5. Trong năm qua, 5 bản dự luật cải cách khác nhau đã được đưa ra và chi tiết trong Thượng Nghị Viên và Hạ Nghi Viện Hoa Kỳ, cả 5 đều đưa ra các biện pháp cải cách và sự tiến triển cho chương trình khác nhau. Khi chương trình định cư EB-5 dự kiến kết thúc vào ngày 30/09/2015, chương trình được gia hạn tạm thời qua một bản dư luật tạm thời đề xuất và kinh phí cấp bởi Chính Phủ Hoa Kỳ, một “giải pháp để tiếp tục (kéo dài chương trình)”, cho đến ngày 11/12/2015. Trong tháng 11/2015, một dự thảo đưa ra bởi bộ tư pháp của Thương Nghị Viện và Hạ Nghị Viện lưu hành rộng rãi trong ngành định cư EB-5, mở rộng qua khỏi S.1501, một bản dư luật bởi Thương Nghị Viện đưa ra trong tháng 06/2015. Thành viên trong lĩnh vực đầu tư EB-5, gồm cả EB-5IC, đưa ra phản hồi và bình luận về bản dự thảo nói trên với mục tiêu làm chương trình đầu tư EB-5 có thể hoạt động và cùng lúc đưa ra biện luận cho giải pháp bảo vệ sự liêm chính cho chương trình củng như chủ đề thực thi. Trong khi thảo luận và thương lượng kéo dài, và một số thay đổi lớn đã được đồng ý qua nỗ lực của EB-5IC và đối tác, gồm có hội Bàn Tròn Bất Động Sản (The Real Estate Roundtable) và Phòng Thương Mại, vẫn còn nhiều chủ trương thay đổi cần thiết để có thể đưa bản dư luật vào hoạt động. Khi vấn đề trở thành rõ ràng là một số điểm thuộc bản dự thảo nói trên cần được thương lượng, phê bình, và nghiên cứu xa hơn, EB-5IC và các đối tác nhận định sự cần thiết thêm thời gian để trao đổi củng như bàn thảo về các khía cạnh khác nhau của dự luật đưa ra, và đả gửi một lá thư đến lãnh đạo của Thương Nghị Viện và Hạ Nghi Viện Hoa Kỳ, yêu cầu một năm gia hạn.

Trong lúc ngày 16/12 đang đến gần, lãnh đạo Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện lưu ý việc cần thêm thời gian để nghiên cứu và châm chút dự luật đề xuất cho sự tiến hành và tiến triển của chương trình định cư EB-5, và đã quyết định gia hạn chương trình định cư EB-5 đến ngày 30/09/2016 trong dự luật cấp dưỡng kinh phí cho chương trình định cư EB-5, cùng với các chương trình di trú khác sắp hết hạn (như visa R-1 cho nhân công tín ngưỡng, chương trình Conrad 30 waiver program cho nhân công J-1 trong ngành y, và chương trình E-verify).

Thành viên Hội đồng quản trị của EB-5IC, gồm bà Laura Reiff và ông Jeff Campion, tuyên biểu những lãnh đạo trong Quốc Hội Hoa Kỳ, những người đã làm việc không nghỉ cho vấn đề nói trên, “Chúng tôi chân thành cám ơn những ‘Nhà Vô Địch’ trong Quốc Hội; các lãnh đạo của Thượng Nghị Viện và Hạ Nghị Viện, cùng các Chủ tịch và thành viên cấp cao của bộ Tư pháp. Chúng tôi đặc biệt cám ơn Thượng Nghị Sĩ (TNS) Cornyn, TNS Flake, và TNS Schumer và Hạ Nghị Sĩ Pete Sessions, những đơn vị đã bảo toàn tiếng nói của chúng tôi đã được lưu ý.”

Mười tháng tới sẻ rất quan trọng cho các thành viên trong lĩnh vực đầu tư EB-5 làm việc cùng nhau và với Quốc Hội Hoa Kỳ để đảm bảo cải cách quan trọng và chính thực sẽ ban hành để bảo toàn quyền lợi chung trong lĩnh vực đầu tư EB-5. EB-5IC sẽ tiếp tục làm việc không mệt nghỉ với các đối tác để đảm bảo tất cà các quyền lợi được xem xét và lưu tâm.