Vào lúc 14:34:02, 05/09/2017

Chính quyền Trump chấm dứt Chương trình DACA (Deferred Action for Childhood Arrivals): 800 ngàn trẻ đến Mỹ bất hợp pháp có nguy cơ bị trục xuất.

Image title

Kể từ ngày 05/09/2017, Chính quyền Trump thông báo chấm dứt Chương trình DACA (Chương trình tạm hoãn trục xuất những người đến Mỹ bất hợp pháp khi còn thơ ấu). Điều này có nghĩa là không có đơn đăng ký mới nào được chấp nhận và chỉ những cá nhân đang có tình trạng DACA hiện tại hết hạn trước ngày 05/03/2018 mới được gia hạn hai năm lần cuối cùng. Những người trẻ tuổi hiện đang có tình trạng DACA sẽ trở lại tình trạng không có giấy tờ và có khả năng bị trục xuất do đến Mỹ bất hợp pháp kể từ ngày 05/03/2018.

Theo bản ghi nhớ của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia:

  1. Sở Di trú Mỹ (USCIS) sẽ không chấp nhận các đơn đăng ký mới cho DACA sau ngày 05/09/2017.
  2. Các đơn nộp trước ngày 05/09/2017 đang chờ xử lý sẽ tiếp tục được xử lý.
  3. Bất cứ ai có tình trạng DACA hết hạn từ nay đến ngày 05/03/2018 đều có thể nộp đơn xin gia hạn hai năm lần cuối cùng. Đương đơn lưu ý cần nộp đơn trước ngày 05/10/2017.
  4. Các trường hợp còn lại, tình trạng pháp lý sẽ chấm dứt ngay kể từ ngày 06/03/2018.