Vào lúc 10:30:33, 11/10/2017

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Báo cáo tiến độ các Dự án EB-5 tháng 9/2017:

1. DỰ ÁN WALL STREET TOWER (LIBERTY GARDEN III) TẠI PHỐ WALL, MANHATTAN, NEW YORK

Image title

Image title

Image title

2. DỰ ÁN LIBERTY GARDEN II TẠI NEW YORK

Image title

Image title

Image title