Vào lúc 10:39:53, 05/08/2017

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Báo cáo tiến độ các Dự án EB-5 tháng 7/2017:

1. DỰ ÁN WALL STREET TOWER (LIBERTY GARDEN III) TẠI PHỐ WALL, MANHATTAN, NEW YORK

Image titleImage titleImage title

2. DỰ ÁN LIBERTY GARDEN II TẠI NEW YORK

Image titleImage titleImage title