Vào lúc 14:50:21, 05/03/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Báo cáo tiến dộ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 2/2018

1. DỰ ÁN WALL STREET TOWER (LIBERTY GARDEN III) TẠI PHỐ WALL, MANHATTAN, NEW YORK
Image titleImage titleImage titleImage title
2. DỰ ÁN LIBERTY GARDEN II TẠI NEW YORK

Image titleImage titleImage title