Vào lúc 14:45:00, 11/12/2017

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Báo cáo tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 11/2017.
1. DỰ ÁN WALL STREET TOWER (LIBERTY GARDEN III) TẠI PHỐ WALL, MANHATTAN, NEW YORK
Image title
Image title
Image title2. DỰ ÁN LIBERTY GARDEN II TẠI NEW YORK
Image title
Image title
Image title