Vào lúc 23:49:57, 07/11/2017

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Báo cáo tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2017:

1. DỰ ÁN WALL STREET TOWER (LIBERTY GARDEN III) TẠI PHỐ WALL, MANHATTAN, NEW YORK

Image title

Image titleImage title

2. DỰ ÁN LIBERTY GARDEN II TẠI NEW YORK

Image title

Image title

Image title