Vào lúc 21:06:25, 08/02/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Báo cáo tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 1/2018.

1. DỰ ÁN WALL STREET TOWER (LIBERTY GARDEN III) TẠI PHỐ WALL, MANHATTAN, NEW YORK

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

Image title

2. DỰ ÁN LIBERTY GARDEN II TẠI NEW YORKImage title

Image title

Image title