TIN TỨC

CHƯƠNG TRÌNH EB-5 CHÍNH THỨC TĂNG TIỀN ĐẦU TƯ LÊN 900.000 USD KỂ TỪ NGÀY 21/11/2019

Ngày 23/07/2019, Sở Di trú Mỹ (USCIS) đã chính thức công bố Luật mới trong việc tăng mức đầu tư EB-5 như sau: - Tăng số tiền đầu tư: Số tiền đầu tư tối thiểu lần lượt là 900.000 USD vào dự án thuộc vùng TEA (vùng có tỷ lệ thất nghiệp cao) và 1.800.000 USD đối với dự án ngoài vùng TEA. - Xem xét vùng TEA: khu vực TEA sẽ được thu hẹp lại và được chỉ định chính xác vị trí. Vì vậy, sẽ rất khó để đủ điều kiện là khu vực TEA. Do đó, hầu hết các dự án trên thị trường hiện nay đều không thuộc khu vực TEA.

Xem tiếp

Cập nhật tiến độ Dự án Khách sạn JW Marriott & Paramount tại Florida tháng 5/2019

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Khách sạn JW Marriott & Paramount tại Florida tháng 5/2019.

Xem tiếp

235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam từ tháng 10-2018 đến tháng 2-2019

Từ tháng 10/2018 đến hết tháng 02/2019, đã có tổng cộng 235 visa EB-5 được cấp cho Việt Nam trên tổng số 700 visa hạn mức dành cho Việt Nam trong năm tài chính 2019 (năm tài chính 2019 của Mỹ được tính bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến hết ngày 30/09/2019)

Xem tiếp

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 12/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 12/2018.

Xem tiếp

Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018

GOVISA kính gửi đến Quý Nhà đầu tư EB-5 Việt Nam Cập nhật tiến độ Dự án Liberty Garden II & III tại New York tháng 10/2018.

Xem tiếp